antagonista

Antagonista je látka působící proti efektu jiné látky.

Příkladem je LSD jakožto antagonista serotoninu. LSD se váže v mozku na serotoninové receptory (tzn. na místa, kam se za normálních okolností váže serotonin) a vyvolává zcela jiné účinky, než by měl serotonin.

Opakem antagonisty je agonista.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz antagonisté.