leukocyty

Leukocyty neboli bílé krvinky jsou součástí krve. Leukocyty společně s trombocyty tvoří méně než 1 % objemu krve. Leukocyty hrají rozhodující úlohu při obraně organismu proti nemocem a jsou významnou součástí imunitního systému. Existuje pět typů leukocytů, které se dělí do dvou skupin podle toho, zda obsahují či neobsahují tzv. cytoplazmatická granula (malá zrníčka uvnitř buňky, která jsou viditelná pod mikroskopem):

Viz také -cyt.