chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom (CFS) je dlouhodobé onemocnění, které se vyznačuje širokou škálou příznaků. Nejvýznamnějším příznakem je extrémní únava. Chronický únavový syndrom je někdy označován také jako myalgická encefalomyelitida (ME), často se používá i souhrnná zkratka ME/CFS. ME/CFS může postihnout kohokoli, včetně dětí. Častěji je pozorován u žen, nejčastěji se objevuje v mladém a středním dospělém věku (tzn. u dvacátníků až čtyřicátníků). Léčba CFS je komplexní, obtížná a nemusí být vždy úspěšná.

Viz také chronický, únava, fatigue, syndrom.