aktivní mobilita

Aktivní mobilita je označení pro dopravu jinými než motorovými prostředky. Jinými slovy se jedná o dopravu založenou na pohybové aktivitě člověka. Nejznámějšími formami aktivní mobility jsou chůze a jízda na kole. Počítají se však i jiné formy pohybu, např. jízda na koloběžce, na kolečkových bruslích apod. Aktivní mobilita se počítá mezi zdraví prospěšné pohybové aktivity.

Viz také mobilita.