extáze

Extáze je lidové označení pro 3,4-methylendioxymetamfetamin (MDMA), drogu užívanou zejména v tanečních klubech a při jiných hromadných akcích. Tato látka byla poprvé syntetizována v Německu na počátku 20. století a použita během první světové války, aby se vojáci nebáli vyběhnout ze zákopů do palebné linie.

Extáze se z chemického hlediska řadí mezi amfetaminy; svými účinky se pohybuje na hranici mezi stimulancii a halucinogeny. Účinek nastupuje cca po 30 minutách požití drogy. Extáze zvyšuje zájem o druhé lidi, otevřenost, porozumění, komunikaci, pocit sounáležitosti a lásky. Nicméně nejedná se o afrodiziakum, jelikož dochází ke snížení schopnosti erekce u mužů. Droga v mozku podporuje tvorbu tzv. hormonů štěstí (konkrétně dopaminu a serotoninu), a naopak tlumí uvolňování hormonů, které potlačují strach. Kromě toho zpomaluje myšlení, člověk nepociťuje žízeň – hrozí přehřátí, které skončí kolapsem a smrtí. Člověk nepociťuje vyčerpání, může se dostavit nevolnost a zvracení, svalové křeče, deprese, úzkost a únava.

Obrázek: Chemická struktura extáze (3,4-methylendioxymetamfetaminu). Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (černá), vodíku (bílá), dusíku (modrá) a kyslíku (červená). (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také amfetaminy.

Související příspěvky: