bazální energetický výdej

Bazální energetický výdej neboli BMR (zkratka pochází z anglického názvu basal metabolic rate) je množství energie, které lidské tělo potřebuje pro udržení životních funkcí (tlukotu srdce, dýchání apod.) v úplném klidu. Klidovým stavem, který odpovídá bazálnímu energetickému výdeji, se rozumí:

  • poloha vleže v klidu, bez pohybu,
  • při normální tělesné teplotě,
  • ráno nalačno,
  • při okolní teplotě příjemné pro neoblečeného člověka, tj. 20–28 °C.

BMR závisí mimo jiné na věku, pohlaví, výšce a hmotnosti.

Terminologická poznámka: K označení bazálního energetického výdeje se poměrně často používá zjednodušený název „bazální metabolismus“. Tento výraz je však poněkud zavádějící, neboť metabolismus označuje soubor chemických reakcí probíhajících v těle, nikoli množství energie v klidu.

Související příspěvky: