BMD

BMD je zkratka pro Beckerovu svalovou dystrofii.