bupropion

Bupropion je lék, který se používá při léčbě deprese a při odvykání kouření. Předpokládaný princip působení bupropionu spočívá v tom, že zabraňuje tomu, aby byly noradrenalin a dopamin přepravovány ze synaptické štěrbiny zpět do váčků v presynaptickém zakončení nervové buňky. Bupropion se řadí mezi antidepresiva a inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu a dopaminu (NDRI).