intoxikace

Intoxikace má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. otrava – ať už přírodními toxiny, synteticky (uměle) připravenými chemickými látkami, těžkými kovy apod.,
  2. stav po požití většího množství alkoholu nebo užití jiných návykových látek.

Viz také toxicita.