cytotoxicita

Cytotoxicita doslova znamená „jedovatost pro buňky“. Někdy je definována jako „schopnost ničit buňky“, ať už se jedná o cytotoxické buňky (některé specializované buňky imunitního systému) nebo cytotoxické látky (cytotoxiny).

Odvozené přídavné jméno je cytotoxický.

Viz také cyto-, toxicita.