cytotoxin

Cytotoxin je obecně jakákoli látka, která má toxický účinek na buňky (a může je i zabít). Mezi cytotoxiny se proto řadí nejen toxiny, ale i některá léčiva s cytotoxickým účinkem.

Viz také cyto-, toxin, cytotoxicita.