farmakokinetika

Farmakokinetika je podobor farmakologie, který zkoumá osud léčiv v organismu. Za tímto účelem studuje a popisuje procesy absorpce, distribuce, metabolismu a exkrece léčiva.

Viz také farmako-, farmakodynamika.