brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem

Brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem neboli HDR brachyterapie (zkratka HDR pochází z anglického názvu high dose rate brachytherapy) je jeden z několika způsobů provedení radioterapie, které se používají při léčbě karcinomu prostaty. V tomto případě jsou do tkáně prostaty zavedena radioaktivní zrna, která vyzařují podstatně více radiace než při LDR brachyterapii, a v pacientově těle zůstávají pouze dočasně (po uplynutí stanovené doby jsou opět chirurgicky odstraněna). Tato metoda je doporučována u karcinomu prostaty se středním a vysokým rizikem (viz riziková skupina) a obvykle je kombinována se zevní radioterapií.

Viz také brachyterapie.