delirium

Delirium je dočasná a obvykle reverzibilní akutní zmatenost. Jedná se o změněný stav vědomí, který se kromě zmatenosti projevuje nesoustředěností, dezorientací, poruchami myšlení a paměti, poruchami vnímání (až halucinacemi), výraznou hyperaktivitou, agitovaností a nadměrnou aktivitou autonomního nervového systému. Příčinami deliria mohou být některá onemocnění, užívané léky, otravy, vážné infekce apod.