genomové testování

Genomové testování neboli genomické testování je jednou z metod, které se používají u některých onkologických pacientů ke stanovení vlastností konkrétního zhoubného nádoru a nejvhodnějšího způsobu protinádorové léčby. Na rozdíl od genetického vyšetření, které je obvykle zaměřeno na jeden konkrétní gen, genomové testování zkoumá celý genom, tj. soubor všech genů.

Výsledkem genomového testu je konkrétnější informace o vlastnostech nádoru. Například u pacientek s rakovinou prsu může být výsledek takový, že nádor je vyhodnocen jako nízce rizikový (anglicky low-risk), a proto po chirurgické léčbě nemusí žena podstoupit adjuvantní léčbu ve formě chemoterapie, která bývá spojována s nepříjemnými vedlejšími účinky.

Viz také genom, gen, genetické vyšetření.