cílená antibiotická léčba

Cílená antibiotická léčba (někdy jen zkráceně cílená léčba) je bakteriálního onemocnění pomocí antibiotika, která byla stanovena na poté, co byl odhalen původce onemocnění (konkrétní druh bakterie) a ověřena jeho citlivost k danému antibiotiku.

Viz také antibiotika a cílená léčba v širším slova smyslu.