Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom je porucha psychického vývoje, která se vyznačuje obtížemi v sociální interakci a komunikaci, a obecně chováním, které většinová společnost označuje za „podivné“. Aspergerův syndrom se řadí mezi poruchy autistického spektra. Na rozdíl od autismu lze u Aspergerova syndromu pozorovat poruchy v oblasti duševního vývoje nebo sociálního chování většinou až později než v raném dětství, a obvykle nejsou tolik nápadné. Vývoj řeči probíhá standardně, ale někdy se objevují problémy s porozuměním řeči v některých společenských situacích a s vyjadřováním. Vyskytují se také potíže s učením, tiky nebo přecitlivělost na podněty z okolí (zvuky, pachy apod.). Může být rovněž opožděn motorický vývoj (u batolat pokusy o chůzi atd.). Rovněž v dospělém věku se mohou projevovat poruchy chůze nebo nápadná pohybová nešikovnost.

Viz také syndrom.

Související příspěvky: