aferentní nervové vlákno

Aferentní nervové vlákno je axon (dlouhý výběžek) senzorického neuronu, který se táhne daleko od těla neuronu a přenáší nervové impulsy od smyslových receptorů nebo smyslových orgánů do centrálního nervového systému.

Viz také eferentní nervové vlákno.