sval svěrač

Sval svěrač neboli sfinkter (lat. musculus sphincter) je obecné označení pro kosterní sval, který má tvar prstence obklopující nějaký tělesný průchod či otvor a je schopen jej uzavírat.

Konkrétní příklady svalů svěračů jsou svěrač močové trubice (musculus sphincter urethrae), svěrač zornice (musculus sphincter pupillae) apod.

Viz také sval natahovač (extenzor), sval ohybač (flexor), sval přitahovač (adduktor), sval odtahovač (abduktor), sval zdvihač (levátor), sval rozvěrač (dilatátor).