sval přitahovač

Sval přitahovač neboli adduktor (lat. musculus adductor) je obecné označení pro kosterní sval, který přitahuje část těla směrem ke střední ose (např. stehno nebo paži směrem ke středu těla, prsty na rukou nebo na nohou směrem k prostředníčku).

Konkrétní příklady svalů přitahovačů jsou dlouhý přitahovač (musculus adductor longus) (v oblasti stehna), přitahovač palce nohy (musculus adductor hallucis) apod.

V opačném směru než sval přitahovač působí sval odtahovač (abduktor).

Viz také abdukce, addukce, sval natahovač (extenzor), sval ohybač (flexor), sval odtahovač (abduktor), sval zdvihač (levátor), sval svěrač (sfinkter), sval rozvěrač (dilatátor).