sval natahovač

Sval natahovač neboli extenzor (lat. musculus extensor) je obecné označení pro kosterní sval, který zvětšuje úhel mezi dvěma kostmi, jako je napřimování loketního nebo kolenního kloubu, nebo také ohýbání zápěstí či páteře dozadu.

Konkrétní příklady svalů natahovačů jsou trojhlavý sval pažní (musculus triceps brachii), dvojhlavý sval stehenní (musculus biceps femoris), natahovač ukazováku (musculus extensor indicis) apod.

V opačném směru než sval natahovač působí sval ohybač (flexor).

Viz také extenze, flexe, sval ohybač (flexor), sval přitahovač (adduktor), sval odtahovač (abduktor), sval zdvihač (levátor), sval svěrač (sfinkter), sval rozvěrač (dilatátor).