enterální

Enterální znamená „střevní“. Příklady:

Viz také parenterální.