ablace

Ablace je odborný výraz pro odstranění nebo zničení části nějaké konkrétní tkáně. Ablaci lze provést chirurgicky, hormonálně, pomocí léků, elektrického proudu (radiofrekvenční ablace), tepla apod.

Odvozené přídavné jméno je ablační.