antifoláty

Antifoláty je jiný název pro antagonisty kyseliny listové.