kostra

Kostra neboli skelet se skládá z kostí, chrupavek, kloubů a vazů. Při narození tvoří lidskou kostru přibližně 270 kostí. Během vývoje však některé kosti srůstají, a kostru dospělého člověka tvoří obvykle 206 kostí. Ty se člení do dvou základních skupin: kostra osy tělní a kostra končetin (viz níže). V závorkách jsou uvedeny počty zmiňovaných kostí.

Kostra osy tělní (80):

Kostra končetin (126 kostí):

Odvozené přídavné jméno je kosterní.

Související příspěvky: