ADHD

ADHD neboli hyperkinetické poruchy představují skupinu geneticky podmíněných vývojových poruch, které se začínají projevovat již v raném dětství. Zkratka ADHD pochází z anglického výrazu attention deficit hyperactivity disorder, do češtiny se někdy překládá jako „porucha pozornosti s hyperaktivitou“.

Pojem souvisí s kategoriemi:

ADHD