BI-RADS

BI-RADS je metoda, kterou radiologové používají k interpretaci a standardizovanému popisu výsledků mamografie, ultrazvuku a magnetické rezonance, tj. zobrazovacích metod používaných při screeningu a diagnostice rakoviny prsu. Zkratka pochází z anglického názvu Breast Imaging Reporting and Data System.

V rámci BI-RADS klasifikace se používají následující označení:

 • BI-RADS 0: vyšetření není kompletní, je zapotřebí provést doplňující zobrazovací vyšetření (mamografické nebo ultrazvukové);
 • BI-RADS 1: negativní nález, normální nález (tzn. bez známek zhoubného nádoru);
 • BI-RADS 2: benigní nález, 0% pravděpodobnost zhoubného nádoru;
 • BI-RADS 3: pravděpodobně benigní nález, nižší než 2% pravděpodobnost zhoubného nádoru; lékař může navrhnout kontrolní vyšetření s odstupem několika týdnů až měsíců;
 • BI-RADS 4: podezřelá změna, možná maligní (2–94 %); u mamografie a ultrazvuku se někdy dále dělí na:
  • BI-RADS 4A: podezření na malignitu je nízké (2–9 %),
  • BI-RADS 4B: středně vysoké podezření na malignitu (10–49 %),
  • BI-RADS 4C: vysoké podezření na malignitu (50–94 %);
 • BI-RADS 5: velmi vysoké podezření na malignitu (>95 %);
 • BI-RADS 6: malignita je potvrzena biopticky.

Viz také denzita prsní tkáně.