apomorfinový test

Apomorfinový test je vyšetření, které se používá při diagnostice Parkinsonovy nemoci. Lékař při něm zkoumá, zda testovaný člověk odpovídá na jednotkovou dávku apomorfinu, tzn. do jaké míry může tento lék zmírnit parkinsonské příznaky. Díky tomuto vyšetření lékař zároveň rozezná, zda se skutečně jedná o Parkinsonovu nemoc nebo o jiný parkinsonský syndrom, neboť pacienti s parkinsonskými syndromy na léčbu apomorfinem neodpovídají.

Související příspěvky: