alkohol

Alkohol je lidové označení pro etanol neboli etylalkohol, který je zneužíván jako návyková látka v alkoholických nápojích. Z čistě chemického hlediska je však alkohol definován jako „jakákoli organická sloučenina, která má alespoň jednu hydroxylovou funkční skupinu (-OH) vázanou na nasycený atom uhlíku“ (tedy např. i metanol neboli metylalkohol).

Pojem souvisí s kategoriemi:

Alkohol