abnormality chromozomů

Abnormality chromozomů je jiný název pro chromozomální abnormality.