aspirace

Aspirace má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. nasátí či odsátí (plynu, tekutiny, buněk apod.) – například:
  2. vniknutí kapalných nebo pevných látek (např. žaludečního obsahu, krve, cizích těles, zvratků) do dýchacích cest. To se stává nejčastěji v případech, kdy chybí přirozené ochranné reflexy (zejména kašlací a polykací), například u lidí v bezvědomí. Aspirace může mimo jiné vést k obstrukci (ucpání) dýchacích cest, k nedostatečnému zásobování organismu kyslíkem nebo k aspirační pneumonii (jedna z forem zápalu plic).

Odvozené přídavné jméno je aspirační.