adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát neboli ATP (zkratka pochází z anglického názvu adenosine triphosphate) je látka přirozeně se vyskytující v lidském těle, která dodává energii pro mnoho procesů v živých buňkách, jako je svalová kontrakce, šíření nervových vzruchů, biosyntéza složitých látek apod. ATP se nachází nejen v lidském organismu, ale ve všech známých formách života. Při spotřebě v metabolických drahách se ATP přeměňuje buď na adenosindifosfát (ADP) nebo na adenosinmonofosfát (AMP). V dalších metabolických procesech se ATP regeneruje, je tedy neustále recyklován. ATP funguje rovněž jako koenzym.