bodypletysmografie

Bodypletysmografie je jednou z metod, které se používají při funkčním vyšetření plic. Bodypletysmografie se provádí v uzavřené komoře. Je náročnější na vybavení než spirometrie nebo bronchodilatační test, ale umožňuje provádět velmi přesná měření. Bodypletysmografie lékaři umožní odlišit astma od jiných onemocnění, která zhoršují výkonnost plic (např. plicní fibróza).

Viz také -grafie.