B-lymfocyty

B-lymfocyty jsou jedním ze dvou typů lymfocytů. B-lymfocyty vytvářejí a uvolňují protilátky, které se vážou ke zcela konkrétním antigenům na povrchu cizorodých či infikovaných buněk; takto „označenou“ buňku pak zlikvidují jiné buňky imunitního systému.

Viz také -cyt.