anamnéza

Anamnéza je systematické dotazování, které se zaměřuje na zdravotní stav pacienta. Lékař se při anamnestickém rozhovoru s pacientem nebo s jeho blízkými snaží získat co nejvíce informací, které mu mohou pomoci stanovit správnou diagnózu.

Viz také léková anamnéza.