cytokiny

Cytokiny představují rozsáhlou a ne zcela přesně vymezenou kategorii relativně malých proteinů, které se uplatňují v buněčné signalizaci. Cytokiny hrají významnou roli při normálních imunitních reakcích, ale pokud se jich najednou uvolní příliš velké množství, může to mít na organismus závažný dopad (viz cytokinová bouře).