cervix

Cervix, popř. cervix uteri, je odborný název pro děložní hrdlo.