invazivní

Invazivní znamená „vnikající“ či „pronikající“. Příklady:

  • invazivní vyšetření = vyšetření, při kterém nějaký nástroj (jehla, endoskop apod.) proniká do pacientova těla,
  • invazivní nádor = zhoubný nádor, který se rozšířil mimo vrstvu tkáně, v níž vznikl, a prorůstá do okolních (dosud zdravých) tkání,
  • invazivní bakterie = patogenní bakterie, které mohou proniknout do částí těla, kde se bakterie běžně nevyskytují,
  • apod.

Odvozené podstatné jméno je invazivita.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz invazivní apod.