enterální výživa

Enterální výživa je umělá výživa podávaná do trávicího traktu. Pokud pacientova střeva fungují normálně, tzn. vstřebávají potravu a živiny, je enterální výživa preferovaným způsobem poskytování nutriční podpory. (Jinými slovy, je-li to možné, upřednostňovány jsou všechny formy enterální výživy před parenterální výživou.) U některých pacientů je nutné enterální výživu dodávat do střeva sondou (nazogastrickou nebo gastrostomickou), ale jiní pacienti mohou enterální výživu přijímat normálně, tj. ústy.

Sipping (usrkávání) = enterální výživa ústy. Tato forma nutriční podpory se používá u pacientů, kteří nejsou schopni přijímat dostatečné množství potravy, ať už z jakéhokoli důvodu, nebo proto, že jejich tělo potřebuje kvůli nemoci dodatečnou energii (například u onkologických pacientů). Speciální výživové přípravky lze popíjet jako doplněk k jakémukoli jídlu nebo nápoji, který pacient zvládne. Tyto produkty poskytují větší množství energie i živin než běžné potraviny, takže pacient jich nemusí konzumovat velké množství.

Enterální výživa prostřednictvím sondy. Tato forma nutriční podpory se používá v případech, kdy nelze výživu přijímat normálně ústy, ale střevo jinak funguje. Mezi nejčastější důvody pro použití tohoto typu výživy patří např.:

  • cévní mozková příhoda nebo jiné neurologické stavy, které zhoršují polykání,
  • stavy po některých typech operací obličeje, krku, jícnu nebo žaludku,
  • neprůchodnost jícnu nebo žaludku,
  • komplikace po radioterapii krku nebo jícnu.

Viz také enterální, výživa, parenterální výživa, nutriční podpora, umělá výživa.

Související příspěvky: