angiotenzin-konvertující enzym

Angiotenzin-konvertující enzym neboli ACE (zkratka pochází z anglického názvu angiotensin-converting enzyme) je enzym, který se podílí na regulaci krevního tlaku. Jeho činností vzniká oligopeptid angiotenzin II, který má vazokonstrikční účinky. ACE tedy zvyšuje krevní tlak tím, že způsobí stažení (konstrikci) krevních cév. Inhibitory ACE se používají v kardiologii při léčbě srdečně-cévních onemocnění.

Viz také angiotenzin, angiotenzin-konvertující enzym 2.