afázie

Afázie je ztráta schopnosti porozumění řeči nebo tvorby řeči, a to v důsledku poškození odpovídající oblasti (či oblastí) v mozku. Nejčastějšími příčinami afázie bývají cévní mozková příhoda nebo úraz hlavy. Afázie však může být i důsledkem nádorů mozku, infekce mozku nebo neurodegenerativních onemocnění.