jádro

Jádro (lat. nucleus) je řídícím centrem každé buňky v lidském těle. Obsahuje genetický materiál – deoxyribonukleovou kyselinu (DNA), která zajišťuje instrukce nezbytné pro proteosyntézu a řídí tak veškeré buněčné aktivity. Většina buněk má pouze jedno jádro, existují však i výjimky:

  • Mnohojaderné buňky: některé buňky (např. buňky kosterního svalu) mají několik jader, proto jsou označovány jako mnohojaderné. Přítomnost více než jednoho jádra obvykle signalizuje, že buňka musí obhospodařovat větší množství cytoplazmy.
  • Bezjaderné buňky: zralé červené krvinky jsou bezjaderné, tj. neobsahují žádné jádro. Jejich jádro je buňkou vyloučeno ještě předtím, než buňka vstoupí do krevního řečiště.

Viz také buňka.