trávicí trakt

Trávicí trakt neboli zažívací trakt je součástí trávicího systému. Zjednodušeně si jej můžeme představit jako trubicovitou strukturu (byť je v některých místech rozšířená, zúžená či různě zohýbaná), jejíž součásti na sebe vzájemně navazují:

Poznámka: Tračník a konečník jsou v odborných textech někdy souhrnně označovány jako kolorektum.