Konference Colours of Sepsis

Informovaný souhlas – je čas na revoluční změnu

Záznam z konference Colours of Sepsis, 26. ledna 2023

Předsedající: A. Pařízek (Praha), V. Černý (Bratislava, Praha, Ústí nad Labem)

  • Informovaný souhlas v ČR, návrh a princip změny – A. Pařízek (Praha)
  • Podpis není informovaný souhlas – D. Seidlová (Brno)
  • Zákonný rámec informovaného souhlasu a jeho vývoj – V. Těšitelová (Praha)
  • Národní informační zdravotnický portál a jeho nová součást: Informovaný pacient – M. Komenda (Praha)
  • Informovaný souhlas – rizika v klinické praxi a jejich prevence – V. Černý (Bratislava, Praha, Ústí nad Labem)