Důležité kontakty

Pacient i jeho blízcí se nejednou ocitnou v situaci, kdy kromě svého lékaře potřebují kontaktovat i jiného či organizace, které ve zdravotnictví působí. Tato kategorie vám přehledně nabídne spojení například na zdravotní pojišťovny, hygienické stanice, profesní komory a organizace lékařů a sester, záchrannou službu a řadu dalších.


  • Krajské hygienické stanice

    Krajské hygienické stanice (KHS) provádějí u poskytovatelů zdravotních služeb státní zdravotní dozor zaměřený na dodržování hygienických a protiepidemických opatření.

  • Zdravotní pojišťovny – kontakty

    Zdravotní pojišťovna je specializovaná zdravotní a finanční instituce, jejímž hlavním úkolem je provádět všeobecné zdravotní pojištění. Způsob a rozsah provádění zdravotního pojištění je dán platnými právními normami.

  • Profesní komory

    V České republice se mezi profesní komory řadí Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a Česká lékárnická komora.

Doporučené externí zdroje