Péče v posledním stadiu života

Léčbou nevyléčitelně nemocných různých diagnóz se zabývá paliativní medicína. Snaží se dosáhnout nejlepší možné kvality jejich života. Dojde-li k úmrtí Vašeho blízkého v lůžkovém zdravotnickém zařízení, poskytovatel lůžkové péče je povinen o úmrtí vyrozumět osobu, která je ve zdravotnické dokumentaci pacienta uvedena jako osoba, jíž mají být poskytovány informace o zdravotním stavu pacienta. Pohřební službu a pohřeb si svobodně volí pozůstalí podle výslovného přání zemřelého za jeho života, je-li jim známo.


  • Když nelze onemocnění vyléčit

    Od moderní medicíny očekáváme, že nás vyléčí. To je v mnoha případech oprávněné, nicméně je stále mnoho lidí, kteří v důsledku svého onemocnění zemřou. V současné době trpí naše populace zejména chronickými onemocněními. Svou daň si doposud vybírají i choroby, na které se dříve masivně umíralo (například cukrovka).

  • Jak postupovat při úmrtí blízké osoby

    Dojde-li k úmrtí vašeho blízkého v lůžkovém zdravotnickém zařízení, poskytovatel lůžkové péče je povinen o úmrtí vyrozumět osobu, která je ve zdravotnické dokumentaci pacienta uvedena jako osoba, jíž mají být poskytovány informace o zdravotním stavu pacienta.

  • Organizace pohřbu

    Pohřební službu a pohřeb si svobodně volí pozůstalí podle výslovného přání zemřelého za jeho života, je-li jim známo.

Související témata

Paliativní medicína