Mozek, nervy a smysly

Nervový systém řídí celý organismus. Centrální nervový systém (CNS) je tvořen mozkem a míchou. Periferní nervový systém (PNS) umožňuje životně důležité spojení mezi CNS a okolním světem: Jeho nervy se proplétají téměř každou částí těla. Smyslové orgány vnímají a přenášejí podněty. Mezi lidské smyslové orgány se řadí oči, uši, kůže, nos a ústa. V těchto poměrně komplikovaných orgánech se nacházejí odpovídající smyslové receptory, které zprostředkovávají zrak, sluch, hmat, čich a chuť.


Články

  • Vidění

    Lidským okem viditelná část světla – tzv. barevné spektrum – se nachází v rozmezí vlnových délek 380 až 750 nanometrů. K vnímání těchto světelných paprsků a jejich „skládání“ do obrazu v lidském mozku je zapotřebí komplexního systému.

  • Neurotransmitery: poslové uvnitř mozku

    V našem mozku jsou vzájemně propojeny miliardy nervových buněk (neuronů), které spolu komunikují pomocí elektrických impulzů přenášených za pomoci neurotransmiterů.

  • Oko: struktura a funkce

    Oko se skládá z mnoha různých struktur, které ve složitém souladu dohromady provádějí různé úkony, např. chrání oko a poskytují mu živiny, zejména jsou však nezbytné pro vidění a tím i pro orientaci.