Rakovina žaludku a jícnu

Rakovina žaludku ve většině případů vzniká z buněk žaludeční sliznice, které produkují žaludeční šťávu. Tento zhoubný nádor v České republice každoročně postihne přibližně 1300 lidí, ačkoli incidence (výskyt) i mortalita (úmrtnost) v posledních několika desetiletích neustále klesá. Tento příznivý vývoj je připisován jednak změnám stravovacích návyků, jednak úspěšné léčbě infekcí žaludku, které jsou způsobeny bakterií Helicobacter pylori. Kromě toho se stále zdokonalují léčebné metody. Rakovina jícnu se nevyskytuje tak často, a postihuje výrazně více muže než ženy.


 • Rakovina žaludku: co to je?

  V České republice je rakovina žaludku každoročně diagnostikována přibližně u 1300 lidí. V posledních několika desetiletích však incidence (výskyt) i mortalita (úmrtnost) tohoto zhoubného nádoru neustále klesá. Tento příznivý vývoj je připisován jednak změnám stravovacích návyků, jednak úspěšné léčbě infekcí žaludku, které jsou způsobeny bakterií Helicobacter pylori.

 • Rakovina žaludku: rizikové faktory a příznaky

  Příčiny vzniku rakoviny žaludku nejsou dosud zcela objasněny. Je však známo, že jejímu rozvoji napomáhá souhra různých faktorů. Některé z těchto rizikových faktorů můžeme ovlivnit svým životním stylem, jiné však nikoli.

 • Rakovina žaludku: diagnóza

  Pokud je rakovina žaludku odhalena v časném stadiu, je šance na vyléčení vysoká. Z tohoto důvodu je důležité neignorovat varovné příznaky a nechat si je co nejdříve objasnit lékařem. Kromě anamnestického rozhovoru a fyzikálního vyšetření lékař nechá vyšetřit odebrané vzorky stolice a krve. Rychlou, bezpečnou a včasnou diagnózu umožňuje gastroskopie, při níž lze odhalit případné změny v žaludeční sliznici a odebrat vzorky tkáně. Ty jsou ve specializované laboratoři prozkoumány pod mikroskopem. Zároveň je provedena kontrola, zda v žaludku není přítomna nějaká infekce; zvláštní pozornost je přitom věnována bakterii Helicobacter pylori.

 • Rakovina žaludku: léčba a následná péče

  Jakmile jsou k dispozici výsledky všech vyšetření, tým lékařů z různých oborů – tzv. onkologická indikační komise – projedná možnosti léčby. Kromě jiného je rozhodující i to, jak daleko se nádor rozšířil a zda se již vytvořily metastázy.