Oči: základní informace

Oko je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů, zprostředkovává nám řadu vjemů a usnadňuje orientaci v různém prostředí. Ostré a barevné vidění (v ideálním případě) vnímáme díky mnoha rozdílným strukturám v oku. Ty struktury pak spolu ve vzájemné souhře přenášejí informace do mozku a člověk tak může vnímat dění okolo sebe ve zlomcích vteřin.


Články

  • Oko: struktura a funkce

    Oko se skládá z mnoha různých struktur, které ve složitém souladu dohromady provádějí různé úkony, např. chrání oko a poskytují mu živiny, zejména jsou však nezbytné pro vidění a tím i pro orientaci.

  • Vidění

    Lidským okem viditelná část světla – tzv. barevné spektrum – se nachází v rozmezí vlnových délek 380 až 750 nanometrů. K vnímání těchto světelných paprsků a jejich „skládání“ do obrazu v lidském mozku je zapotřebí komplexního systému.