Astma

Zdroje věnované příčinám, příznakům, a léčbě , praktickým radám, jak žít s astmatem a jak udržet toto onemocnění pod kontrolou.

Pokračujte na původní zdroj

Astma

Více v kategorii Dýchací cesty a plíce

Články na NZIP

 • Astma: formy

  V závislosti na podnětu vyvolávajícím onemocnění rozlišujeme mezi alergickým a nealergickým astmatem. Alergické astma je nejčastější formou, obvykle začíná již v dětství a může být doprovázeno atopií. I u dospělých jsou alergie často – až v 80 % případů – primární příčinou vzniku astmatu. Nealergické astma obvykle začíná až v dospělosti. Často se ale vyskytují i smíšené formy. Identifikace spouštěčů astmatu je důležitá pro stanovení vhodných preventivních, terapeutických a rehabilitačních přístupů.

 • Astma: rozdíly mezi muži a ženami

  U astmatu existují některé rozdíly mezi pohlavími. U žen se astma vyskytuje častěji než u mužů, bývá závažnější a je spojeno s vyšší úmrtností. To je mimo jiné způsobeno skutečností, že mužské pohlavní hormony do jisté míry poskytují ochranu proti astmatu.

 • Astma: příčiny a spouštěče

  Astma je ve vyspělých zemích jedním z nejčastějších chronických onemocnění, které často postihuje i děti. Příčiny tohoto stavu zatím nebyly vědecky dostatečně objasněny. Kromě dědičné predispozice zodpovídají za zvýšenou citlivost dýchacích cest především vlivy prostředí a také životní styl.

 • Astma: prevence

  Je-li pozorována přecitlivělost na některé látky nebo člověk pociťuje jakékoli potíže, které by mohly poukazovat na onemocnění dýchacích cest, je zapotřebí se co možná nejdříve dostavit k odbornému lékařskému vyšetření. Jen tak lze předejít zhoršení zdravotního stavu a možnému rozvoji příznaků astmatu. Pokud je to možné, je třeba se snažit vyhýbat látkám, na něž má pacient známou přecitlivělost, popř. jiným situacím zhoršujícím astma.

Doporučené zdroje